a

Omdat de regio’s zo uitgebreid zijn en we sneller willen kunnen inspelen, hebben we dringend extra materialen nodig die we kunnen verspreiden om meer honden sneller veilig te kunnen vangen en thuis te brengen.

Donaties

Donaties zijn welkom: BE34 0018 2449 1790

Ook doen we af en toe een veiling , waarvan de opbrengst uiteraard ook volledig naar de werking van onze teams gaat.

qode interactive strata
Wat doen we met onze actie teams?

*We ondersteunen de baasjes.
*We vragen hen wat ze reeds ondernomen hebben.
*We maken flyers die kunnen gedrukt worden, flyeren blijft immers het allerbelangrijkste bij een vermissing!
*We hebben zoekteams
*We hebben materiaal ter beschikking (Via donaties die we ontvangen kunnen we materiaal aankopen)
* Vangkooien
*Camera’s
*Chip-readers

De veilingen gebeuren via Fb.