VERMISTE HONDEN

2019 - 2018 - Ouder

Vermist sinds:
31/07/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
Wit - bruin

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
31/07/2016

Provincie:
West-Vlaanderen

Kleur hond:
wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
25/07/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
Wildkleur

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
20/07/2016

Provincie:
Vlaams-Brabant

Kleur hond:
Bruin wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
09/07/2016

Provincie:
Antwerpen

Kleur hond:
bruin

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
08/07/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
Beige

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
20/06/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
zwart bruin

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
17/06/2016

Provincie:
Vlaams-Brabant

Kleur hond:
zwart grijs bruin

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
08/06/2016

Provincie:
Antwerpen

Kleur hond:
zwart

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
06/06/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
Wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
04/06/2016

Provincie:
Antwerpen

Kleur hond:
bruin

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
03/06/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
Beide bruin

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
31/05/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
Bruin - zwart

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
30/05/2016

Provincie:
West-Vlaanderen

Kleur hond:
bruin-zwart

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
29/05/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
Bruin wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
13/05/2016

Provincie:
Vlaams-Brabant

Kleur hond:
Wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
12/05/2016

Provincie:
Vlaams-Brabant

Kleur hond:
Creme

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
11/05/2016

Provincie:
Vlaams-Brabant

Kleur hond:
Wit zwart

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
14/04/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
zwart

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
05/04/2016

Provincie:
Antwerpen

Kleur hond:
bruin-wit

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
29/03/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
beige

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
26/03/2016

Provincie:
West-Vlaanderen

Kleur hond:
zwart-wit gevlekt

Geslacht hond:
TEEF

Vermist sinds:
25/03/2016

Provincie:
West-Vlaanderen

Kleur hond:
bruin

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
23/03/2016

Provincie:
Antwerpen

Kleur hond:
kastanjebruin

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
21/03/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
Wit bruin zwart

Geslacht hond:
REU - CHIEN MALE

Vermist sinds:
14/03/2016

Provincie:
Waals-Brabant

Kleur hond:
Lichtbruin

Geslacht hond:
REU

Vermist sinds:
07/03/2016

Provincie:
Limburg

Kleur hond:
wit

Geslacht hond:
TEEF - CHIENNE

Vermist sinds:
06/03/2016

Provincie:
Oost-Vlaanderen

Kleur hond:
zwart wit

Geslacht hond:
REU